การพัฒนา สิ่งที่ผู้นำขาดไม่ได้ในศตวรรษที่ 20

ผู้นำคริสเตียนจะหวังพูดแค่บนธรรมมาส หรือแจกสูจิบัตร ประจำสัปดาห์ไม่ได้แล้ว เพราะปัญหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่สมาชิก ทีมงานควรรู้ และรู้เรื่องจริง ๆ ทันเวลา จะช่วยปกป้องพวกเขาได้ เพราะทุกวันนี้โลกของสื่อ มีข้อมูลดิบ ข้อคิดเห็นและข้อวิจารณ์ ที่จริงและเท็จเสมอ จนเราไม่รู้อันไหนจริงกันแน่ ในส่วนชีวิตของเรา เสพแต่สื่อตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ยันถึงก่อนนอน และการเรียกร้องจากที่ทำงาน องค์กร คริสตจักรของท่าน ครอบครัวของท่าน ทำให้เราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่า ผมคิดง่าย ๆ นะครับ วันหนึ่ง ๆ เราต้องมีเวลาอ่านไบเบิ้ล เวลาทำงาน เวลากับครอบครัว เวลากับตัวเอง ออกกำลังกาย พักผ่อน และการเรียกร้องจากเหตการณ์ที่คิดไม่ถึงมาก่อน ดังนั้น เราจะควบคุมมันได้อย่างไร?

คอมพิวเตอร์ที่พิมพ์งานเพื่อจะได้แก้ไขได้ facebook ที่โพสต์ข้อความสื่อสารกับทีมงาน เพื่อไม่ต้องโทรศัพท์ตลอดเวลา อีเมล์แจ้งข่าวสารที่ถูกและป้องกันข่าวที่ไม่ดี หากใช้เป็น สามารถประหยัดค่าโทรศัพท์และรักษาสุขภาพหูของท่านได้ อีกอย่างเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือองค์กรปัจจุบัน สามารถใช้โอนเงิน สมัครสมาชิก ซื้อของ ดูสินค้า

หากเป็นองค์กร โบสถ์ เขาดูหน้าร้าน หรือหน้าตาทางเว็บไซต์เพื่อติดต่อ ดูกิจกรรมของท่าน ความเชื่อของท่านก่อนไปซื้อ หรือร่วมกิจกรรม ทำให้ประหยัดเวลา ได้ทำสิ่งควรทำจริง ๆ เพราะบางสัมนาเราดูทางเว็บ หรือซื้อซีดีมาฟังในคอมพิวเตอร์และทำงานไป เพราะเราคงไปทุกสัมนาไม่ได้ เราก็ฟัง และทำงานหลักไป ให้คำปรึกษา ผ่าน msnไปด้วย เพราะเหมือนอาจารย์เปาโลพูดว่า คนที่เป็นเจ้าของก็เหมือนไม่ใช่เจ้าของ แต่เราก็เรียนรู้จะควบคุม เป็นเจ้าของสิทธิที่เราจะเป็นได้ครับ ผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ด้วยครับ ไม่เสียเวลาเดิทาง ส่งของ ฯลฯ

( 1คร7; 30-31 และให้คนที่เศร้าโศกดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้เศร้าโศก และผู้ที่ชื่นชมยินดี ดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ชื่นชมยินดี และผู้ที่ซื้อก็ให้ดำเนินชีวิต เหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลย และคนที่ใช้ของโลกนี้ให้ดำเนินชีวิต เหมือนกับมิได้ใช้อย่างเต็มที่เลย เพราะระบอบของโลกนี้กำลังล่วงไป)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Visitor counter